Hou Skole deltager hvert år i DCUM (Dansk center for undervisningsmiljø)'s termometerundersøgelse af trivsel og undervisningsmiljø på skolen.

Personale og skolebestyelse tager på den måde temperaturen på elevernes trivsel og undervisningsmiljø. Rapporten danner baggrund for hvilke trivselstiltag der tages.

Den nyeste rapport er dannet på baggrund af en termometerundersøgelse i vinteren 2013-14. Rapporten ligger under dette menupunkts dokumenter.
Generelt er resultatet af undersøgelsen positivt - sammenlignet med landsplan.
Alligevel har vi bl.a. på baggrund af rapporten valgt at vi vil arbejde med støj og gøre en fornyet indsats mod mobning.