Skolevej til Hou Skole
 

Skolebus

Elever der opfylder flg. afstandskriterier, kan køre gratis med skolebussen (Malling Turistfart rute 108)

0.-3. klasse:  2,5 km.
4.-6. klasse:  6,0 km.

Skolens kontor udlever buskort.

For elever der ikke kan køre gratis, bedes I rette henvendelse til MidtTrafik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikker skolevej for børnene – til fods eller på cykel

Både børn og forældre ønsker en sikker og tryg skolevej. Derfor er det vigtig, at I som forældre viser vejen for, hvordan jeres børn færdes sikkert og trygt i trafikken.
 

Her er nogle gode råd:

 • Undgå bilkaos og farlige situationer ved skolen.
  Vær frisk! Drop bilen og tag i stedet gå-ben eller cykel!
 • Vis dit barn den anbefalede rute til og fra skole. Gå eller cykel turen sammen.
 • Etablér evt. cykel-teams for mindre skolebørn med følgeskab af en forælder.
 • Brug cykelstien fra Fyrrevænget, Askelunden, Espelunden, Egehovedet, Bøgelunden frem til skolen.
 • Fra Fyrrevænget/Askelunden anvendes altid tunnelen under Hovvej.
 • Ekstra opmærksomhed ved krydsene Hovvej/Hasselvej og Hovvej/Nørreled.
  Træk cyklen over!
 • Benyt de røde cykelstier på Skolegade.
 • Fra den gamle bydel cykles ad stien langs engen eller Skolegade frem til Skolevænget. Cyklen trækkes over Skolegade udfor SFO´ens legeplads.
 • Gående krydser ligeledes Skolegade udfor SFO´ens legeplads.
 • SKOLEVÆNGET ER ENSRETTET FRA SKOLEGADE MOD NØRRELED – ALTID!
 • Undgå at bakke imod kørselsretningen på Skolevænget.
 • Vær opmærksom i sivetrafikken og på biler i parkeringsbåsene i Skolevænget.
 • Husk lygter og reflekser – og selvfølgelig cykelhjelmen.

Hvis du som forælder absolut skal anvende bil til skolen, så husk følgende:

 • Arrangér evt. fælles kørsel med andre børn i jeres område, så vi ”sparer” på bilerne ved skolen.
 • Parkér IKKE biler o.a. på de røde cykelstier i Skolegade. Det er livsfarligt!
 • Igen: SKOLEVÆNGET ER ENSRETTET FRA SKOLEGADE MOD NØRRELED!
 • Kør forsigtigt igennem Skolevænget.
 • Parkeringsbåsene mellem Skolegade og indkørslen til skolegården er fortrinsvis til personalet.
 • Parkeringsbåsene længst mod engen kan frit anvendes af forældre. Vær dog opmærksom på at bussen holder og spærrer for udkørsel i det tidsrum den er her.
 • Afsætning af børn/korttidsparkering sker ikke foran hovedindgangen eller i skolegården, men:
  I HØJRE side EFTER SVINGET ned mod Nørreled. Bemærk parkeringsforbuddet!
 • Al privat bilkørsel og parkering i skolegården er forbudt indtil klokken 17.00!

VIS VEJEN FOR DINE BØRN – EN SIKKER SKOLEVEJ TIL OG FRA HOU SKOLE!
Skolebestyrelsen ved Hou Skole, 2013