Alle børn samles ved spisebordene sammen med de voksne 2 gange dagligt.

Der er planlagte aktiviteter, hvor det er de voksne, der har fundet ud af, hvilke børn, der skal være / har brug for at være med til hvad. Derudover er det børnene selv, der bestemmer, hvor i huset, de har lyst til at være, om de vil være inde eller ude, og hvilke aktiviteter, de vil deltage i.
Vi sørger for, at alle børn kommder ud mindst én gang om dagen.

 

Mødetid
Børnene skal ikke møde på noget fast klokkeslæt, men husk at læse på opslagstavlen, om der er nogen besked for næste dag.

 

Fravær
Vi vil gerne have besked, hvis børnene holder ferie eller en fridag – det samme gælder ved sygdom.
Ved smitsomme sygdomme sætter vi opslag op.

Ved skoleferier skal I på Intra melde FRI eller rette barnets mødetider til!

Vi skal kunne planlægge personalets ferie og afspadsering, og det er derfor vigtigt, at I skriver Fri eller jeres barns mødetider så præcist og så tidligt som muligt.
Der skal selvfølgelig være plads til en uventet fridag, men når det gælder flere dage i skolernes ferier, så bør vi vide det på forhånd.

I kan stå i en situation, hvor I er usikre på om jeres barn kommer eller holder fri:

- fordi I endnu ikke ved, om I selv skal arbejde eller holde fri

- fordi I er i et arbejdsforhold, hvor I KAN blive kaldt på arbejde

- fordi I ikke ved, om I nu kan regne med, at bedsteforældre "vil have børnene"

- fordi I af én eller anden grund p.t. ikke er helt sikre på, om jeres barn skal have fri eller kommer i børnehave

Hvis der er stor sandsynlighed for, at I/barnet holder fri, så lad være med at helgardere ved at skrive, at det kommer!
Skriv FRI på listen, hvis det er det, I tror, det ender med, men giv os et praj om, at der er et usikkerhedsmoment, så vi er forberedte, hvis I alligevel får brug for børnehaven.

Hvis der er mange, som lader være med at skrive FRI bare sådan for en sikkerheds skyld – og så alligevel ikke kommer – ja, så er det jo, det går galt med vores planlægning.
 

Påklædning

Det er nødvendigt, at børnene har det rigtige tøj på/med, så de frit kan lege ude og inde. Derfor skal børnene have regntøj, gummistøvler og skiftetøj med.

Om vinteren: flyverdragt, hue og vanter.
Tøjet skal passe til årstiden og dagens vejr!

Husk også indefodtøj - der er fodkoldt i Hou Børnehave!

Vådt tøj skal med hjem og tørres!
Er det ikke i barnets garderoberum, så hænger det ude under halvtaget.

 

Husk at skrive navn i alt tøj og fodtøj
Det er vigtigt, at være opmærksom på, at snore i overtøj kan være farligt. Derfor vil vi gerne henstille til forældrene om at gøre følgende:

- Hiv snore ud af jakker og flyverdragter

- Erstat snorene med elastikker, knapper eller velcro

- Eller – hvis snore alligevel anvendes:

   o Sørg for, at snorene er fastgjort så løst, at de brister i syningen ved et større træk

   o Sørg for, at der ikke er knuder eller ting i enden af snoren, som kan blive fanget af legeredskaber og lign.

- Undlad at give børnene løsthængende halstørklæder på


Garderoberum
Der skal være det, barnet har brug for, men heller ikke mere.
Garderoberne er små og svære at holde orden i – og vi forventer derfor, at I hjælper til og rydder op, inden I går hjem om eftermiddagen (Hjemmesko på skohylden og tøj på knagerne – ingenting på gulvet!)
Om fredagen skal rummet tømmes helt af hensyn til rengøring.

Legetøj
Legetøj må gerne medbringes

Medbring IKKE dolke, knive, lassoer, lange snore, flitsbuer, tændstikker, lightere og penge.

Der kan være perioder, hvor legetøj ikke må medbringes. Dette gøres i så fald opmærksomt på ved opslag.

Vedr. cykler: De kan, når personalet skønner, der er plads til det, komme med ind på legepladsen, men de skal som hovedregel parkeres på p-pladsen.

Fødselsdage
Vi har i efterhånden mange år undladt at tage hjem til børnene til fødselsdage, da disse ture "fyldte" utrolig meget i vores børnehavehverdag. Vi får herved mere tid og overskud til at bruge vores omgivelser, som skov og strand.

Vi fejrer gerne børnenes fødselsdage her i børnehaven.
Personalet hjælper også gerne forældrene med at finde ud af, hvordan en fødselsdag kan/skal fejres og med hvem.

Bestyrelse og personale har besluttet, at der ikke skal serveres slik, kage, popcorn eller andet hjemmefra i forbindelse med børnefødselsdage. Vi ønsker at begrænse usund kost i børnehaven, og da der er forskellige holdninger til, hvad der er usundt - har vi valgt at sige nejtak til det hele.
Fødselsdagsbarnet bliver dog altid behørigt fejret i forbindelse med 2-maden, hvor vi synger fødselsdagssange på flere sprog og råber hurra.

Vi vil så fortsat kunne fejre jul, fastelavn og evt. andet med "lidt godter" – og dermed have fælles oplevelser omkring disse danske traditioner.


Lokalsamfundet
Vi benytter hele området, så børnene lærer byen og dens omgivelser at kende. Vi samarbejder især med Hou Skoles børnehaveklasse og SFO. I efterårs– og vinterferier kan vi være på skolen eller i børnehaven i hele ferien eller i andre tilfælde gå på besøg hos hinanden.

Vi gør vores indkøb lokalt.

Desuden, når det er muligt, benytter vi skolens gymnastiksal .
Dagplejemødrene kommer på besøg i børnehaven.
Vi har også i perioder fået lov at benytte HMI-hallen.

 

Normering – "Vippen"
Vi har en vippenormering på 55 børn. Det betyder, at vi pr. 1.8. så vidt muligt skal have 49 børn, som er vores minimum – i løbet af året, efterhånden som børnene bliver 3 år, kan vi så komme op på max. 61 børn. Vores gennemsnit skal, når året er omme, være på 55 børn.

 

Fotograf
Børnene fotograferes 1 gang årligt – og billeder af personalet er ophængt i vindfanget.

 

Friplads
Der er mulighed for at søge om nedsættelse af forældrebetalingen af børnehavepladsen.
Indtægtsgrænserne oplyses ved henvendelse til "Den Centrale Pladsanvisning" på Rådhuset.

 

Forsikring
Odder Kommune har fravalgt at have en børneulykkesforsikring. Forsikringen har tidligere været en service ud over kommunens normale forpligtigelser. Der er kun sjældent blevet udbetalt erstatning fra forsikringen, og over 90 % af skaderne er tandskader, som kommunens børnetandpleje i forvejen tager sig af.

I bør derfor sikre jer, at jeres børn er dækket af følgende forsikringer:

  • Ulykkesforsikring:
    Børn er ofte forsikret gennem deres forældres ulykkesforsikring, men man bør kontrollere, at børnene også er indført i policen.

     
  • Ansvarsforsikring:
    Ansvarsforsikring indgår ofte i en familieforsikring. Denne forsikring er vigtig, da skole eller institution kan kræve erstatning, hvis dit barn ødelægger noget.

Telefonnumre
Telefonliste kan findes på Intra, og det er forældrene selv, der opdaterer deres profil, så det er de rigtige data, der kommer med.

 

Foto over børnenes rum
Forældrene får et stykke karton med hjem med barnets navn, og vi beder så om at få det tilbage påklæbet et vellignende foto af barnet. Desuden beder vi om at få forældres og evt. søskendes navne på. Vi hænger det op over garderoben, hvilket gør det nemmere for jer forældre at finde ud af, hvem det er, jeres barn snakker om og/eller leger med.

Vi håber, I nu har fået et lille indblik i – samt svar på mange spørgsmål vedrørende Hou Børnehave; men ellers gælder det som altid: Kom og spørg, så vil vi lytte og svare så godt, vi kan!
 

Sol, solcreme m.m.
Vi er på meget solrige dage nødt til at beskytte børnene mod solens skadelige stråler.
Vi har i Hou Børnehave besluttet at skele til de retningslinjer, Kræftens Bekæmpelse angiver – og så vil vi i øvrigt gerne samarbejde med jer om det.
Vi anbefaler – som Kræftens Bekæmpelse – at børnene smøres ind i solcreme én gang daglig – det skal I forældre selv sørge for bliver gjort om morgenen!

- Vi kan så tilbyde midt på dagen at smøre de mest sarte børn der, hvor tøjet ikke dækker. Vi bruger Matas’s solcreme faktor 15 til Børn, som Kræftens Bekæmpelse anbefaler.

- Børnene skal medbringe bøllehat og langærmet bomuldsskjorte el.lign. hver dag – især til brug mellem kl. 11 og 15

- Vi vil forsøge at skabe skygge på legepladsen – især mellem kl. 11 og 15