Mødet i hverdagen
Vi vil rigtig gerne møde jer forældre og snakke med jer i hverdagen, når I henter og bringer jeres børn. Vi er dog også opmærksomme på, at det ikke altid sker optimalt i en travl hverdag. 

Derfor er det også uhyre vigtigt, at I kommer til os, når der er behov for det!
 

Konsultation
Der tilbydes en samtale indenfor det første halve år og igen inden indskrivning til skolen.

Derudover kan I altid få en snak med personalet om jeres barn.
Er der behov for det, afsætter vi tid til en konsultation.

 

Forældremøder
Vi har fast 1 forældremøde årligt, som ligger inden udgangen af oktober, hvor der skal vælges medlemmer til forældrebestyrelsen.

Til dette møde og andre forældrearrangementer forventer vi, at I bakker op ved jeres deltagelse!
På opslagstavlen i gangen hænger navnene på forældrebestyrelsesmedlemmerne, samt referater fra møderne.

 

Eksternt samarbejde
Vi samarbejder med Hou skole, og børnene kommer på besøg både i børnehaveklassen og i SFO'en. Vi bruger desuden gymnastiksalen, så børnene kommer til at kende en del til skolen inden, de skal starte i børnehaveklasse.

Dagplejerne kommer på vores legeplads ca. 1 gang om måneden.

BFC (Børn og Familie Centeret):
Psykolog Lars Henriksen og talepædagog Lise Jensen kommer her i børnehaven 1 gang om måneden for at give råd og vejledning til personalet – samt efter behov.