Mål og indholdsbeskrivelse

Vi lægger vægt på at møde børnene der, hvor de er.

Det gør vi ved at tage et anerkendende udgangspunkt i deres virkelighed, gribe deres interesser og tilrettelægge et attraktivt fritidsmiljø, hvor der er plads til at udfolde sig eller bare at være.

 

Vores motto er ”Hvad vil du?” På den måde tager vi udgangspunkt i vores vision om, at møde klubbørnene der, hvor de er.

 

VÆRDIGRUNDLAG:

Anerkendelse

  • Vi giver børnene opmærksomhed og omsorg
  • Vi er imødekommende og vil forstå barnets hensigter
  • Vi skaber en forudsigelig dagligdag

Engagement

  • Via forpligtende medbestemmelse og indflydelse giver vi børnene mulighed for at præge dagligdagens aktiviteter.

Fællesskabelse

  • Vi har et relationsskabende miljø, hvor vi generelt laver aktiviteter der ikke skelner mellem klassetrin, køn og alder.