Personlige kompetencer

Sammenhæng

Det er skolens – og hermed også klubbens – opgave at fremme det enkelte barns alsidige udvikling ved at styrke dets trivsel og læring. Derfor er leg og læring grundlæggende begreber i vores pædagogiske arbejde:

  • Vores tilgang ift. leg er, at det er vigtigt, at der er rum til barnets frie og spontane leg, samtidig med at der etableres aktiviteter, hvor barnet lærer noget om sig selv og de andre børn.
  • Vores antagelse ift. læring og dannelse er, at det er den person, som gør erfaringen, der lærer, og at læring finder sted både i formelle og uformelle rammer og fællesskaber.

Vores opgave som voksne er at tilbyde sunde rammer som barnet kan udfolde sig i.

Mål og delmål

Mål 1: Selvfølelse – at barnet får en god balance mellem et godt selvværd og selvtillid:

  • Selvværd: At barnet oplever tryghed, at det ”ses” og har samvær med anerkendende voksne.
  • Selvtillid: Et tilbud, der tilgodeser barnets behov for personlig udvikling og mulighed for fordybelse i legen. At barnet får troen på sig selv – både individuelt og i fællesskabet.

Mål 2: Selvbevidsthed – at vi hjælper barnet på dets rejse mod at blive selvstændig og selvhjulpen:

  • at barnet lærer at se sig selv udefra – være bevidst om egen adfærd.
  • at barnet får en forståelse for de rammer, det er en del af.
  • at barnet udvikler indsigt i og erfaring med hensigtsmæssige handlinger - mestrer hverdagen og hverdagssituationer.

Mål 3: Ansvarlighed – at barnet via selvstændighed øver sig i at forpligte sig både ift. egne behov og fællesskabet:

  • at barnet lærer at sætte grænser både ift. sig selv og andre.
  • at barnet lærer at begå sig i det store fællesskab.
  • at barnet har medindflydelse på egne og fællesskabets muligheder i hverdagen.