Sociale kompetencer

Sammenhæng

Dagligdagen i klubben udgør et meningsfuldt dannelsesrum, der sigter mod gensidigt forpligtende fællesskaber, hvor børnene skal have mulighed for at gøre sig erfaringer med og udvikle handlekompetencer ift:

  • Relationer og venskaber
  • Demokratiske processer

Mål og delmål

Målet er, at det enkelte barn mødes af relevante udfordringer med fokus på:

Mål 1: Relationer og venskaber – børnenes samspil i det lille fællesskab:

  • at børnene lærer at agere i relation til andre børn og voksne.
  • at barnet tilegner sig viden om sociale spilleregler for herigennem at kunne udvise glæde og ansvarlighed i forhold til forpligtende relationer.
  • udvikle børnenes forståelse for forskellighed.

Mål 2: Demokratiske processer – børnenes samspil i det store fællesskab:

  • at gøre børnene bekendte med forskellige former for indflydelse og deltagelse i demokratiske processer.
  • at styrke fællesskabet i klubben.
  • at have fællesskab med andre klubber i kommunen.
  • Vi inddrager og opfordrer børnene til at udvælge og gennemføre aktiviteter.
  • Vi vejleder dem til bedre selv at kunne håndtere konflikter.