Sprog

Sammenhæng

Menneskers intentioner kan både komme til udtryk på en positiv og negativ måde - verbalt som nonverbalt. Vi er opmærksomme på, at det sprog vi bruger, påvirker både de relationer, vi dyrker og dagligdagens miljø. Det er derfor vigtigt, at lære at kommunikere på en konstruktiv måde.

Mål og delmål

Mål 1: At bevare en positiv og rar omgangstone.

  • Ved at gøre børnene opmærksomme på hvad der er og hvad der ikke er acceptabelt.
  • Lære børnene at være opmærksomme på deres egen måde at kommunikere på, samt gøre hinanden opmærksomme på at tale pænt til hinanden.
  • Personalets indbyrdes sprog fremstår som rollemodel for den positive kommunikation.

 

Mål 2: At børnene lærer at få sagt de svære ting på en konstruktiv måde:

  • Vi guider og oplærer børnenei at respektere hinanden igennem det daglige sprog.
  • At vi viser børnene, at man godt kan give kritik på en konstruktiv og værdig måde.